Rekisteriseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta osallistuessasi Keltaisen Kirjaston verkkokampanjoihin, käyttäessäsi Keltaisen Kirjaston verkkopalveluita osoitteessa keltainenkirjasto.fi ja rekisteröityessäsi jäseneksi Keltaisen kirjaston ystäviin ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 (EU:n Yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

 1. Rekisterinpitäjä
  Kustannusosakeyhtiö Tammi
  Katuosoite: Lönnrotinkatu 18 A, 00120 HELSINKI
  Postiosoite: PL 410, 00101 Helsinki
  Y-tunnus: 2628236-8
  Puh. 010 5060 300
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Bonnier Kirjat Suomi Oy
  Mikko Immonen
  PL 410, 00101 HELSINKI
  Puh. 010 5060 311

  Rekisterin nimi
  Keltaisen kirjaston markkinointirekisteri

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään Keltaisen kirjaston palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.
  2. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
  3. Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen
  4. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
  5. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  6. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti.
 4. Henkilötietojen säilyttämisaika

Kustannusosakeyhtiö Tammi säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Kustannusosakeyhtiö Tammi pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.

 1. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  1. yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  2. yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  3. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
  4. lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  5. rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  6. tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
  7. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 2. Evästeet
  keltainenkirjasto.fi hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.
 3. Tietolähteet
  Rekisterin jäsentiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Rekisterin jäsentietoja kerätään sähköpostimarkkinoinnilla, verkkosivun keltainenkirjasto.fi lomakkeella ja markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen yhteydessä henkilön suostumuksella.
  Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.
 4. Tietojen luovutukset
  Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 5. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet
  Keltaisen kirjaston henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin. Henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä Keltaisen kirjaston asiakas- ja henkilötietoja.

Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asian mukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. Luvun  mukaisesti omien henkilötietojen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:
 • Tarkastaa käsitteleekö Kustannusosakeyhtiö Tammi henkilöä koskevia tietoja
 • Tarkastaa, mitä tietoja Kustannusosakeyhtiö Tammi käsittelee voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Kustannusosakeyhtiö Tammen toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’).
 • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
 • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa Kustannusosakeyhtiö Tammi ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään Palveluja henkilölle.

Henkilö voi hallinnoida henkilötietoja ja muita tietoja sekä tietojen käyttöoikeuksia tietyissä Kustannusosakeyhtiö Tammen Palveluissa käyttäjätilin kautta tai käyttämällä Palveluissamme olevia toimintoja.

Jos Kustannusosakeyhtiö Tammi on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Kustannusosakeyhtiö Tammelle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Kustannusosakeyhtiö Tammen yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

 1. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Euroopan Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Kustannusosakeyhtiö Tammi (y-tunnus 2628236-8).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Kustannusosakeyhtiö Tammi
Tietosuoja-asiat
PL 410
00101 Helsinki
tietosuoja@tammi.fi

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi